បំណុលសកលបានកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី២
June 7, 2024

បំណុលសកលបានកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី២

ពិភពលោកបានជាប់គាំងក្នុងបំណុលចំនួន 315 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ(trillion dollars) 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

តើអ្នកវិនិយោគិនវ័យក្មេងជាច្រើននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង កំពុងចាប់អារម្មណ៏និវិយោគលើអ្វី?
May 31, 2024

តើអ្នកវិនិយោគិនវ័យក្មេងជាច្រើននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង កំពុងចាប់អារម្មណ៏និវិយោគលើអ្វី?

ដូច្នេះវាពិតជាសមហេតុផលដែលវិនិយោគិនវ័យក្មេងជាច្រើនផ្លាស់ប្តូរមកវិនិយោគលើការទិញដុំមាសតូចៗដើម្បីសុវត្ថិភាពការវិនិយោគរបស់ពួកគេ។ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

IMF៖ ចិន និងឥណ្ឌារួមចំណែកលើស50%នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2023
May 23, 2023

IMF៖ ចិន និងឥណ្ឌារួមចំណែកលើស50%នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2023

អាស៊ី គឺជាតំបន់គន្លឹះ ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នៅឆ្នាំ2023នេះ នៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលបន្ដប្រឈមបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយនៅឡើយ។ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

Bard AI៖ ស៊ីហ្គេម២០២៣នឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
May 22, 2023

Bard AI៖ ស៊ីហ្គេម២០២៣នឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ផ្អែកតាមបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Bard AI របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣នឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងចម្បងលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង។ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

មេរៀនគន្លឹះ៥ អំពីជីវិតរបស់ Jack Ma ទាញចេញពីសៀវភៅ “Alibaba: The House That Jack Ma Built” ដោយអ្នកនិពន្ធ Duncan Clark
February 19, 2023

មេរៀនគន្លឹះ៥ អំពីជីវិតរបស់ Jack Ma ទាញចេញពីសៀវភៅ “Alibaba: The House That Jack Ma Built” ដោយអ្នកនិពន្ធ Duncan Clark

ក្រុមហ៊ុន Alibaba បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយរបស់ Jack Ma ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិពីរបីនាក់ផ្សេងទៀត។ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០២៣
February 19, 2023

ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០២៣

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ កត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនសូវជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទេលើសេដ្ឋកិច្ចសកល និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ។ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

ផែនទីអាជីវកម្មគ្រួសារ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងឧបសគ្គក្នុងការរៀបចំផែនការរយៈពេលវែង
February 19, 2023

ផែនទីអាជីវកម្មគ្រួសារ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងឧបសគ្គក្នុងការរៀបចំផែនការរយៈពេលវែង

អាជីវកម្មគ្រួសារ (Family firm) គឺជាគំរូអាជីវកម្មមួយដែលក្របដណ្ដប់នៅទូទាំងពិភពលោក។ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

FIVISION CAPITAL