...

សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៖ ការទទួលទានអាហារសាមគ្គី និងឱកាសបង្កើនមិត្តភាព និងកិច្ចសហការ

The 2nd Annual General Meeting: Gala Dinner & Networking 🔊🔊. 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

ដោយ fivision

March 3, 2023
ជម្រាបសួរសមាជិកទាំងអស់ជាទីគោរព 🙏🙏 យើងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសមាជិកទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា កម្មវិធី “សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៖ ការទទួលទានអាហារសាមគ្គី និងឱកាសបង្កើនមិត្តភាព និងកិច្ចសហការ” នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល ដល់ ៨:៣០ នាទីយប់ នៅ ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ អគារ A (The Premier Centre Sen Sok, Hall A)។ សម្លៀកបំពាក់៖ ផ្លូវការ (Formal dress code)។ កែប្រែការចុះឈ្មោះ៖ បងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ Poll ចុះឈ្មោះ រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ "Retract Vote" និងចុះឈ្មោះម្ដងទៀតលើជម្រើសផ្សេង។ យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះ🙏🙏
FIVISION CAPITAL