...

ពិធីសូត្រមន្តប្រោសព្រំលើករាសី សូមពរជ័យ និងសេចក្តីសុខសុភមង្គល តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ

ក្រុមហ៊ុន F.I Vision Capital Plc. បានប្រារព្ធពិធីសូត្រមន្តប្រោសព្រំលើករាសី សូមពរជ័យ និងសេចក្តីសុខសុភមង្គល សម្រាប់ការិយាល័យថ្មី នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

ដោយ fivision

March 3, 2023
នៅល្ងាចថ្ងៃដដែល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ បានជួបសំណេះសំណាលប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនរូប និងដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម ហុង សុហួរ អគ្គនាយក (CEO) របស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) និងជាទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន F.I Vision Capital Plc.៕
FIVISION CAPITAL